Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2010

 

În Monitorul Oficial al României nr. 888/2010 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă.

 

Dispoziţiile legale ce reglementează existenţa carnetului de muncă au fost abrogate începând cu data de 1 ianuarie 2011. Prin urmare, depunerea documentaţiei de către angajatori, în format de hârtie, aferentă completării carnetului de muncă, aşa cum a fost reglementată de Legea nr.130/1999, nu mai este necesară începând cu data de 01 februarie 2011.