Ordinul Nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale

 

Publicat în Monitorul Oficial Nr. 46/19.01.2012

 

Consiliul de administraţie, respectiv directoratul este obligat să depună:

  • la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale,
  • raportul lor,
  • raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari, după caz.

 

Depunerea situaţiilor financiare anuale şi a documentelor cerute de lege, în format hârtie şi în format electronic, se efectuează la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal de către agenţii economici şi alţi contribuabili.

 

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier .pdf având ataşat un fişier .xml şi un fişier cu extensia .zip. Fişierul cu extensia .zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10 MB a fişierului pdf la care este ataşat fişierul .zip.

 

Echipa noastră vă poate ajuta în orice problemă în ceea ce priveşte pregătirea şi transmiterea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2011. 

 

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta la info@mattig-accounting.ro.