Ordinul Nr. 879 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

 

EMITENT:MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 27 iunie 2012

 

Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 627/1995 sau numai în forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasata o semnatura electronica extinsa.  

 

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice consta într-un fisier PDF la care este atasat un fisier xml.

 

Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pâna cel mai târziu la data de 16 august 2012.

 

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 în conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.