NOTIFICARE: Necesitatea schimbării denumirii societăților comerciale la Registrul Comerțului

 

La data de 01 septembrie 2012 va intra în vigoare atât Legea nr. 76/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cât și Codul de procedură civilă.

 

În conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 76/2012 „În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate în Registrul Comerțului care au în denumire sintagma "societate comercială" sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Pâna la finalizarea acestor demersuri, societatea poate funcționa cu denumirea înscrisă în Registrul Comerțului la data intrării în vigoare a prezentei legi. 
Conform prevederilor legale aceste societăți comerciale trebuie să se prezinte, începând cu data de 01 septembrie 2012, la oficiile Registrului Comerțului în raza căruia își au sediul, în vederea efectuării demersurilor necesare înlocuirii din denumire a sintagmei „societate comercială” cu termenul "societate", data limită pentru îndeplinirea acestei obligații legale fiind 01 septembrie 2014.

 

Înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbării denumirii societății este scutită de taxa de înregistrare.
Având în vedere modificările apărute în legislație, experții Mattig Accounting & Controlling RO vă stau la dispoziție pentru îndeplinirea acestei noi obligații legale și cerințelor  Registrului Comerțului.