Începând cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce posibilitatea de a opta pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce posibilitatea de a opta pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial. 
Opțiunea se comunică organelor fiscale până la data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului cu plăți anticipate și este obligatorie pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi.  

 

Această opțiune este valabilă pentru toți contribuabililor, cu excepția: 

 

  • organizațiilor nonprofit;
  • contribuabililor care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor și a plantelor tehnice, a cartofului, pomicultură și viticultură;
  • persoanelor juridice străine și persoanelor fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;
  • persoanelor juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română;
  • persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică;
  • societăților bancare; ele aplică deja sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial

 

Determinarea plăților anticipate trimestriale

 

  • Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual cu plăți anticipate efectuate trimestrial determină plățile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele prețurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului inițial al anului pentru care se efectuează plățile anticipate.
  • Determinarea plăților anticipate și plata acestora are loc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata.
  • Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plățile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declarației privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plățile anticipate efectuate în acel an.
  • În cazul în care compania a înregistrat pierdere la sfârșitul anului fiscal precedent, aceasta nu va putea aplica sistemul de plăți anticipate.