Începând cu 1 ianuarie 2013 se va introduce sistemul TVA la încasare.

 

Începând cu 1 ianuarie 2013 se va introduce sistemul TVA la încasare. 
Acest sistem presupune în linii mari plata taxei la încasarea facturii, și nu la emiterea ei.

Noul sistem de TVA va fi aplicat obligatoriu de două categorii de contribuabili, și anume:

 

 • persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu depășește plafonul de 2.250.000 RON;
 • persoanele impozabile cu sediul activității economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA după data de 1 ianuarie 2013.

 

Formularul 097

 

 • Pentru intrarea în noul sistem de TVA, persoanele impozabile care, în perioada 01.10.2011 – 30.09.2012 inclusiv, au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul de 2.250.000 RON au avut obligația să depună până pe 25 octombrie 2012 inclusiv formularul 097; 
 • Pentru intrarea în noul sistem de TVA, persoanele care s-au înregistrat în scopuri de TVA după data de 01.10.2012 și care în 2012 au realizat o cifră de afaceri ce nu depășește plafonul de 2.250.000 RON au obligația să depună la organele fiscale competente formularul 097 până pe 25 ianuarie 2013 inclusiv.
 • În situatia în care contribuabilii nu depun acest formular, ei vor fi înregistrați din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013.

 

Cum se va aplica sistemul de TVA la încasare?

 

 • Persoanele impozabile obligate să aplice sistemul vor colecta TVA la încasarea facturilor, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; dacă factura nu a fost emisă în termenul prevăzut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neîncasate intervine în cea de-a 90-a zi calendaristică de la termenul - limită prevăzut de lege pentru emiterea facturii.
 • Persoanele impozabile obligate să aplice sistemul vor include în facturile emise mențiunea „TVA la încasare”.
 • Persoanele impozabile obligate să aplice sistemul vor amâna dreptul de deducere a TVA aferentă achizițiilor efectuate, până în momentul achitării către furnizor / prestator a taxei respective.
 • Beneficiarii livrărilor de bunuri sau prestărilor de servicii de la persoane care aplică sistemul TVA la încasare, indiferent dacă aplică la rândul lor sau nu sistemul TVA la încasare, vor deduce taxa pentru achizițiile efectuate de la aceștia numai în momentul achitării facturilor pentru bunurile sau serviciile primite.
 • Sistemul TVA la încasare se aplică numai pentru operațiuni pentru care locul livrării sau locul prestării se consideră a fi în România.
 • Sistemul TVA la încasare nu se aplică în cazul plăților efectuate cu numerar.
 • Pentru operațiunile al căror beneficiar este o persoană afiliată (în sensul Codului Fiscal) furnizorului/prestatorului nu se aplică sistemul TVA la încasare.