Decizie istorică a Curții Europene de Justiție privind deducerea TVA

 

Curtea Europeană de Justiție (CEJ) a confirmat interpretarea prevederilor legale în cazul Gran Via Moinești SRL împotriva Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

 

Decizia se referă la dreptul companiei de a deduce TVA pentru achiziția de terenuri și cladiri și de a nu ajusta această deducere în cazul demolării clădirilor achiziționate, dacă dezafectarea se face pentru a construi noi imobile în care se vor desfășura operațiuni taxabile. Aceasta este prima decizie având ca obiect un litigiu privind TVA înaintat de către o societate din România în fața CEJ.  

  

Sentința CEJ a dat dreptate argumentelor aduse de către consultanții juridici și fiscali care au reprezentat compania, susținând că "o societate care a achiziționat o suprafață de teren și constructii edificate pe aceasta din urmă, în vederea demolării acestor construcții și a realizării unui complex rezidențial pe suprafața de teren respectivă, are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziționării construcțiilor menționate”. De asemenea, CEJ precizează în decizia sa că "demolarea unor construcții, achiziționate împreună cu suprafața de teren pe care au fost edificate, efectuată în vederea realizării unui complex rezidențial în locul acestor construcții, nu determină o obligație de regularizare a deducerii inițiale a TVA aferente achiziționării construcțiilor menționate”.

 

Este o decizie istorică a Curții Europene de Justiție, prima implicând un litigiu privind TVA reclamat de o companie din România. Aceasta va avea implicații profunde asupra sectorului imobiliar din România și nu numai, permițând dezvoltatorilor să deducă TVA pentru clădirile și terenurile achiziționate și să nu regularizeze deducerea inițială în cazul în care din motive comerciale se decide demolarea construcțiilor achiziționate pentru construcția unora noi.
Această hotărâre creează o oportunitate pentru dezvoltatorii imobiliari în ceea ce privește recuperarea cotelor de TVA generate de demolarea clădirilor vechi. 

 

Această remarcabilă soluție a CEJ este rezultatul unei analize obiective a problematicii de drept fiscal privind regularizarea TVA, analiză care a avut în vedere raționamentul economic care fundamentează acțiunea marilor dezvoltatori imobiliari care achiziționează clădiri vechi, inutilizabile, și le demolează în vederea edificării unui proiect imobiliar.

 

Prin urmare, dezvoltatorii care au suportat costuri de TVA aferente demolării construcțiilor vor avea șansa de a recupera respectivele sume plătite către bugetul de stat, decizia CEJ având putere de precedent.