HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 225 din 30 aprilie 2013

 

HOTĂRÂRE DE GUVERN Nr. 225 din 30 aprilie 2013
pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008 

 

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 16 mai 2013

 

Începând cu data de 1 iunie 2013, Hotărârea modifică procentul contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. Această contribuție se datorează în funcție de codul CAEN al fiecărei societăți.

 

În anexa 1 la normele metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale a fost publicată încadrarea sectoarelor de activitate din economia națională în clase de risc, pe baza indicilor de frecvență și a datelor din anii 2009, 2010, 2011.

 

În anexa 2 la normele metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale a fost publicat Tariful de Risc pe sectoare de activitate ale economiei naționale - clase CAEN.