Deductibilitatea TVA pe baza bonului fiscal

 

Până de curând TVA-ul aferent unei achiziţii de bunuri sau de servicii, plătit de un cumpărator unui furnizor respectiv prestator, era deductibil doar pe baza unei facturi, sau, în cazul achiziţiilor de carburanţi auto, pe baza bonului fiscal ştampilat de furnizor şi având completate denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.Recent însă Codul Fiscal a prevăzut anumite modificări astfel încât oferă o posibilitate suplimentară de a deduce TVA-ul.

 

Pentru achiziţiile de bunuri şi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, TVA devine deductibil, putând fi înregistrat în contabilitate în mod corespunzător. 

 

Această prevedere este valabilă numai în următoarele situații:

 

  • Când valoarea bonului fiscal, incluzând TVA-ul, nu depășește 100 Euro
  • Când prestatorul de servicii sau furnizorul înscrie pe bonul fiscal codul de identificare fiscală al cumpărătorului  prin sistemul electronic al casei de marcat.
  • Când bonul fiscal îndeplinește condițiile facturilor simplificate, conform prevederilor Codului Fiscal din România, Art. 155, Alin. 11, 12 si 20.

 

Legislația română stipulează faptul că operatorii economici pot întocmi facturi simplificate în cazul în care valoarea acestora, incluzând TVA-ul, nu depășește 100 Euro. 
Facturile emise în sistem simplificat trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

 

  • data emiterii;
  • identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
  • identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
  • suma taxei colectate sau informaţiile necesare pentru calcularea acesteia;
  • în cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2) art. 155 Codul fiscal, o referire specifică şi clară la factura iniţială şi la detaliile specifice care se modifică.

 

Atunci când bonurile fiscale îndeplinesc condițiile facturilor în sistem simplificat, TVA-ul se poate înregistra ca fiind deductibil, dar numai dacă sunt îndeplinite și alte două condiții, ce se referă la valoarea maximă a bonului fiscal și la menționarea codului fiscal al cumpărătorului.
Dacă un comerciant nu poate îndeplini cerințele clientului și nu îi oferă posibilitatea de a înscrie codul de identificare fiscală al beneficiarului pe bon, este obligat să-i întocmească acestuia o factură, conform prevederilor fiscale.

 

În acest material au fost prezentate dispozițiile legate de TVA-ul deductibil în cazul achizițiilor de bunuri sau servicii generale. Codul Fiscal Român  prevede însă numeroase excepții, printre care modul de tratare al cheltuielilor cu autovehiculele și TVA-ul de colectat aferent lor. 
Codul Fiscal Român mai specifică faptul că în cazul autovehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopuri de exploatare, precum și în cazul cheltuielilor conexe acestor autovehicule (achiziție, Leasing, chirie) este deductibilă doar 50% din valoarea acestora. De asemenea doar 50% din TVA-ul colectat poate fi tratat ca deductibil. În acest caz poate fi vorba de cheltuieli cu mentenanța, combustibilul, piesele de schimb, etc. Tot în aceasta categorie se include și achizițiile de combustibil efectuate în baza unui bon fiscal, odată ce vechile prevederi legate de TVA-ul deductibil în acest caz (înscrierea numărului de înmatriculare al autovehiculului și a denumirii cumpărătorului pe bonul fiscal ștampilat) au fost abrogate în 14.03.2013.

 

În concluzie, noile prevederi oferă în principiu posibilitatea înregistrării TVA-ului deductibil în baza bonului fiscal ce îndeplinește anumite condiții. Cu toate acestea, în cazul cheltuielilor cu autovehiculele rămâne valabil procentul de 50% din TVA care poate fi dedus.

 

 

 

 

.