Ordonanţa de urgenţă Nr. 111 din 18 decembrie 2013

 

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 809 din 19 decembrie 2013

 

Prevederile ordonanţei de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

 

Principalele modificări aduse de noul act normativ sunt următoarele:

 

Sistemul privind TVA la încasare – opţional începând cu 1 ianuarie 2014

 

Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare și care nu depășește în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei poate renunța la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între data de 1 și 25 ale lunii, cu excepția primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului.