Useful links

 

Ministerul Economiei şi Finanţelor

  www.mfinante.ro

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  www.anaf.ro

Banca Naţională a României

  www.bnr.ro

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

  www.cnas.ro

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale

  www.cnpas.org

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

  www.anofm.ro

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

  www.ceccar.ro

Camera Auditorilor Finaciari din România

  www.cafr.ro

Inspecţia muncii

  www.inspectmun.ro

Monitorul Oficial al României

  www.monitoruloficial.ro

Guvernul României

  www.guv.ro

Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

  www.mmuncii.ro

Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

  www.mimmc.ro

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

  www.onrc.ro

Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti

  www.ccir.ro

Camera Consultanţilor Fiscali

  www.ccfiscali.ro

Institutul Naţional de Statistică

  www.insse.ro

Intrastat

 

  www.intrastat.ro