Noutăţi legislative

 

06.01.2014

Ordonanţa de urgenţă Nr. 111 din 18 decembrie 2013

Ordonanţa de urgenţă Nr. 111 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 571/2003 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative. (citeşte mai mult)

 

   

11.12.2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 1898 din 22 noiembrie 2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 1898 din 22 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice Nr. 3055-2009.(citeşte mai mult)

   

 

   

29.11.2013

Ordonanţa de urgenţă nr. 102 din 14 noiembrie 2013

Ordonanţa de urgenţă Nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (citeşte mai mult)

   

 

   

10.07.2013

Deductibilitatea TVA pe baza bonului fiscal

Până de curând TVA-ul aferent unei achiziţii de bunuri sau de servicii, plătit de un cumpărator unui furnizor respectiv prestator, era deductibil doar pe baza unei facturi, sau, în cazul achiziţiilor de carburanţi auto, pe baza bonului fiscal ştampilat de furnizor şi având completate denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.
Recent însă Codul Fiscal a prevăzut anumite modificări astfel încât oferă o posibilitate suplimentară de a deduce TVA-ul.(citește mai mult)

   

 

   

16.05.2013

HOTĂRÂREA DE GUVERN Nr. 225 din 30 aprilie 2013

modifică și completează Normele metodologice de calcul al contribuției de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008. Această contribuție se datorează în funcție de codul CAEN al fiecărei societăți (citește mai mult)

   

 

   

04.12.2012

Decizie istorică a Curții Europene de Justiție privind deducerea TVA

Decizia se referă la dreptul companiei de a deduce TVA pentru achiziția de terenuri și cladiri și de a nu ajusta această deducere în cazul demolării clădirilor achiziționate, dacă dezafectarea se face pentru a construi noi imobile în care se vor desfășura operațiuni taxabile. Aceasta este prima decizie având ca obiect un litigiu privind TVA înaintat de către o societate din România în fața CEJ. (citește mai mult)

   

 

   

03.12.2012

Informare privind noul sistem de taxe al ONRC 

Prin   HG nr. 902/2012 a fost modificat sistemul de taxe și tarife la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), astfel că taxarea operațiunilor de înregistrare se va face în funcție de tipul solicitării. Noile tarife sunt în vigoare de vineri, 23 noiembrie (citește mai mult)

 

   

20.11.2012

Începând cu 1 ianuarie 2013 se va introduce sistemul TVA la încasare.

Acest sistem presupune în linii mari plata taxei la încasarea facturii, și nu la emiterea ei.(Citește mai mult)

   

 

   

20.11.2012

Începând cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce posibilitatea de a opta pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial

Opțiunea se comunică organelor fiscale până la data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului cu plăți anticipate și este obligatorie pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi. (Citește mai mult)

   

 

   

27.08.2012

NOTIFICARE: Necesitatea schimbării denumirii societăților comerciale la Registrul Comerțului

La data de 01 septembrie 2012 va intra în vigoare atât Legea nr. 76/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cât și Codul de procedură civilă. În termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societățile înregistrate în Registrul Comerțului care au în denumire sintagma "societate comercială" sunt obligate a efectua demersurile necesare înlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate" (citește mai mult)

   

 

   

04.07.2012

Ordinul Nr. 879 din 25 iunie 2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici

Entitatile pot depune raportarile contabile la registratura unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 627/1995 sau numai în forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, având atasata o semnatura electronica extinsa.(citește mai mult)

   

 

   

22.03.2012

Contractul de fiducie în Noul Cod Civil: O buna oportunitate de afaceri, dar care nu are înca o utilizare pe scara larga

La origine, fiducia reprezintă o formă de garanţie prin care debitorul transferă creditorului un bun proprietatea sa cu clauza restituirii bunului la data plăţii datoriei de către debitor. (citeşte mai mult)

 

 

   

25.01.2012

Ordinul Nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale

Consiliul de administrație, respectiv directoratul este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor şi, după caz, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari. (citeşte mai mult)

 

 

   

25.01.2012

Comunicat de presă ANAF referitor la Activități Independente.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează  prin intermediul comunicatului de presă emis în data de 20.01.2012 că persoanele fizice care obţin venituri a căror impunere are la bază normele anuale de venit şi care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului în sistem real până la data de 31 ianuarie 2012. 
(citeşte mai mult)

 

 

   

03.01.2011

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010

Reintroducerea prevederilor legale cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. (citeşte mai mult)

 

 

   

03.01.2011

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2010

Abrogarea legii privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. (citeşte mai mult)