Consultanţă fiscală

 

Mattig Accounting & Controlling Bucuresti este partenerul potrivit pentru optimizarea structurii fiscale a activității companiei dumneavoastră în România și pentru configurarea în mod eficient a proiectelor la nivel național și internațional. Prin consultarea echipei noastre de experți contabili și membri C.E.C.C.A.R. aveți siguranța corectitudinii situațiilor financiare și sunteti permanent informat cu privire la modificările legislative.

 

Serviciile noastre de consultanță fiscală cuprind următoarele:

  

 • consultanță privind TVA și recuperare de TVA la nivel național și european;

 • înregistrare fiscală în România a societăților comerciale din alte țări membre ale Uniunii Europene;

 • consultanţă fiscală cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societăţii comerciale;

 • consultanţă fiscală privind organizarea şi conducerea societăţii (organigrame, procese de control intern, definiri de funcţii, fișe de post);

 • informarea permanentă cu privire la modificările legislative din domeniul fiscal și financiar- contabil;

 • pentru diferitele tipuri de impozite și taxe: identificare persoane impozabile, reguli generale, sferă de aplicare, cote de impozitare, calcule, etc. ;

 • monitorizarea stingerii obligațiilor fiscale;

 • consultanță privind veniturile aferente salariilor;

 • întocmirea documentației pentru obținerea produselor de credit;

 • obținere certificate fiscale, fișe pe plătitor (AFP), certificate constatatoare (ONRC);

 • organizarea inventarierii patrimoniale;

 • asistență în fața organelor de control;

 • asistenţă pe durata procesului de audit extern;

 • optimizarea impozitelor de plată și soluții pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;

 • asistență în vederea evitării dublei impuneri a venitului;

 • verificări periodice ale contabilităţii efectuate de clienţi.