Drepturi de personal şi resurse umane

 

Echipa  noastră de profesioniști preia administrarea activităților legate de drepturile de personal și gestionarea proceselor de salarizare, cuprinzând:

 

  • întocmirea de pontaje, state de plată, centralizatoare și a altor documente prevăzute de lege;
  • calculul concediilor de odihnă și concediilor medicale cu respectarea confidențialități drepturilor salariale;
  • calculul impozitelor pe salarii, al contribuțiilor sociale datorate de către angajator ( contribuții pentru asigurări sociale, contribuția la fondul de accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la fondul de șomaj și la fondul de garantare a creanțelor salariale, asigurări sociale de sănătate, contribuția la fondul de concedii medicale, contribuția pentru persoanele cu handicap) și al contribuțiilor datorate de către angajat ( contribuții pentru asigurări sociale, contribuția la fondul de șomaj, contribuția pentru asigurarea socială de sănătate);
  • întocmirea și depunerea declarațiilor lunare/ periodice și a altor tipuri de declarații la instituțiile specializate;
  • completarea și depunerea registrului general de evidență a salariaților;
  • întocmirea și actualizarea dosarului de personal;
  • întocmirea contractelor de muncă, a actelor adiționale, a deciziilor și a altor documente aferente;
  • întocmirea fișelor de post, a contractelor colective de muncă, a regulamentului intern;
  • completarea şi eliberarea de înscrisuri pentru personal (adeverinţe de venit pentru obţinerea unor credite bancare, adeverinţe pentru şomaj, cărţi de muncă, etc.);
  • consultanţă referitoare la legislaţia muncii.