Contabilitate financiară şi de gestiune

 

Suntem specializați în întocmirea de situații financiare conform standardelor din România și a celor internaționale pentru clienți cu activitate la nivel global.

 

Serviciile noastre de contabilitate financiară și de gestiune cuprind următoarele:

 

 • întocmirea de situaţii financiare individuale şi consolidate conform cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), SWISS GAAP FER, etc;
 • reconcilierea contabilității conform RAS (Romanian Accounting Standards) cu contabilitatea internă a firmei mamă;
 • consolidarea activităților intragrup;
 • întocmirea balanțelor de verificare și a balanțelor analitice;
 • întocmirea și depunerea raportărilor anuale și semestriale: bilanț, cont de profit și pierdere, date informative, situația activelor;
 • calculul diferitelor impozite și taxe; întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale;
 • evidența cantitativ-valorică a stocurilor și întocmirea balanței analitice;
 • completarea registrelor de contabilitate obligatorii prevăzute de Legea 82/1991;
 • evidența furnizorilor și clienților;
 • întocmirea Jurnalelor de vânzări și de cumpărări;
 • evidența imobilizărilor; calculul amortizărilor;
 • contabilitatea produselor de credit, leasing-urilor financiare și operaționale;
 • instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor primare, circuitul acestora.