SEMINAR Soluții pentru eficientizarea procesului de Audit pentru compania dvs în 2012

 

Stimaţi membri,

 

Mattig Audit Partners, cu sprijinul Camerei de Comerţ Elveţia-România, organizează seminarulSoluţii pentru eficientizarea procesului de Audit pentru compania dumneavoastră în 2012, urmat de un cocktail la sediul Mattig (str. Dr. Iacob Felix nr. 70, etajul 4) marţi, 31 ianuarie 2012, orele 14:00–17:00.

 

Acest eveniment îşi propune să fie primul dintr-o serie dedicată eficientizării procesului de audit şi îmbunătăţirii relaţiei cu auditorul, din perspectiva departamentului financiar-contabil şi al departamentului de management.

Subiectele tratate vor fi următoarele:

 

  • Ce este nevoie să ştiţi pentru a fi mereu cu un pas înaintea auditorului?
  • Extrase de solduri debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii, punctaje reciproce scrise conform Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Confirmări externe conform cerinţelor auditorului. Diferenţe de abordare.
  • Chestionarul privind părţile afiliate related parties. De ce este cerut de auditor? Cine trebuie inclus?
  • Proceduri analitice. De ce se face analiza variaţiilor?
  • Evenimente ulterioare datei bilanţului. Ce este de făcut?


Responsabilităţile departamentului de management în cadrul procesului de audit.
Cum se poate câştiga un plus de valoare prin intermediul procesului de audit?
Alte subiecte controversate legate de audit.

 

Publicul ţintă este format din: CEO, CFO, auditori interni.

 

Taxa de participare este de 200 RON (plus TVA) pentru membri şi 350 RON (plus TVA) pentru non-membri, plătibili pe bază de factură trimisă după eveniment. În caz de retragere de la seminar fără anunţarea în prealabil a retragerii cu minim 24 de ore înaintea evenimentului, taxa de participare trebuie plătită.

 

Aşteptăm cu interes înscrierile dumneavoastră pâna în data de 27 ianuarie 2012.