Legal news

 

06.01.2014

Emergency Ordinance No. 111 dated December 18, 2013

Emergency Ordinance No. 111 dated December 18, 2013 regarding regulations of some fiscal measures and ammendments of current regulations (more)

 

   

11.12.2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 1898 din 22 noiembrie 2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr. 1898 din 22 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice Nr. 3055-2009.(citeşte mai mult)

   

 

   

29.11.2013

Emergency Ordinance No. 102 dated November 14, 2013

Emergency Ordinance No. 102 dated November 14, 2013
on amendments to the Law No. 571/2003 – the Fiscal Code and regulations of some financial-fiscal measures (more)

   

 

   

10.07.2013

Deductibilitatea TVA pe baza bonului fiscal

Până de curând TVA-ul aferent unei achiziţii de bunuri sau de servicii, plătit de un cumpărator unui furnizor respectiv prestator, era deductibil doar pe baza unei facturi, sau, în cazul achiziţiilor de carburanţi auto, pe baza bonului fiscal ştampilat de furnizor şi având completate denumirea cumpărătorului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.
Recent însă Codul Fiscal a prevăzut anumite modificări astfel încât oferă o posibilitate suplimentară de a deduce TVA-ul.(citește mai mult)

   

 

   

16.05.2013

GOVERNMENT ORDER No. 225 from April 30, 2013

modifies the rate of the insurance contribution in case of labour accidents and professional diseases. The amount of this contribution is established in accordance with the CAEN code (the Classification of Activities in the National Economy) of each company. (more)

   

 

   

04.12.2012

Historical decision of the European Court of Justice regarding VAT deduction

The decision refers to the company’s right to deduct the VAT for the acquisition of land and buildings and not to adjust this deduction if the acquired buildings are demolished, when the purpose of the demolition is the development of new buildings where taxable operations will be performed. (more)

   

 

   

03.12.2012

Newsflash: The new tax system of the National Office of the Register of Commerce

The tax and charging system at the National Office of the Register of Commerce has been modified through the Government Order No. 902/2012, so that the taxation of the registering operations will take place with respect to the application type. The new charges are in effect starting Friday, November 23rd. (more)

 

   

20.11.2012

Începând cu 1 ianuarie 2013 se va introduce sistemul TVA la încasare.

Acest sistem presupune în linii mari plata taxei la încasarea facturii, și nu la emiterea ei.(Citește mai mult)

   

 

   

20.11.2012

Începând cu data de 1 ianuarie 2013 se introduce posibilitatea de a opta pentru declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate, efectuate trimestrial

Opțiunea se comunică organelor fiscale până la data de 31 ianuarie a anului fiscal pentru care se solicită aplicarea sistemului cu plăți anticipate și este obligatorie pentru cel puțin doi ani fiscali consecutivi. (Citește mai mult.) 

   

 

   

27.08.2012

NOTIFICATION: the obligation of changing the name of the commercial companies

Starting with September 1, 2012, the Law no. 76/2002 for the implementation of the Law no. 134/ 2010 regarding the Code of Civil Procedure as well as the Code of Civil Procedure will come into force. All the companies whose name contains the phrase „commercial company” are bound to take the necessary measures for the replacement of this phrase with the term „company” in maximum 2 years from the day when the present law comes into force (more).

   

 

   

04.07.2012

Decree No. 879 from June 25, 2012 for the approval of the System for Accounting Reporting at June 30, 2012 for traders

The entities can submit the accounting reports at the registration desk of the territorial units of the Ministry of Public Finances or at the post office, through letters with declared value, according to the Government Resolution No. 627/1995, or only in electronic format on the portal www.e-guvernare.ro, with an attached extended electronic signature.(more)

   

 

   

22.03.2012

Contractul de fiducie în Noul Cod Civil: O buna oportunitate de afaceri, dar care nu are înca o utilizare pe scara larga

La origine, fiducia reprezintă o formă de garanţie prin care debitorul transferă creditorului un bun proprietatea sa cu clauza restituirii bunului la data plăţii datoriei de către debitor. (citeşte mai mult)

 

 

   

25.01.2012

Ordinul Nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale

Consiliul de administrație, respectiv directoratul este obligat să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, situaţiile financiare anuale, raportul lor şi, după caz, raportul cenzorilor ori raportul auditorilor financiari. (citeşte mai mult)

 

 

   

25.01.2012

Comunicat de presă ANAF referitor la Activități Independente.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează  prin intermediul comunicatului de presă emis în data de 20.01.2012 că persoanele fizice care obţin venituri a căror impunere are la bază normele anuale de venit şi care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au dreptul să opteze pentru determinarea venitului în sistem real până la data de 31 ianuarie 2012. 
(citeşte mai mult)

 

 

   

03.01.2011

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010

Reintroducerea prevederilor legale cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor. (citeşte mai mult)

 

 

   

03.01.2011

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 123/2010

Abrogarea legii privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. (citeşte mai mult)